poniedziałek, 11 grudnia 2017

List do Władców Świata. (Tekst z dnia 23 marca 2017 roku. )

List do władców świata.

My, Naród Polski zwracamy się do WAS, Premierów, Prezydentów, Kanclerzy i Przewodniczących, Królów, Dyplomatów i wszystkich innych Władców Świata, z gorącą prośbą.
Jeśli szanujecie naszą Ojczyznę, jeśli jesteśmy dla WAS równorzędnym partnerem w polityce międzynarodowej, nie prowadźcie rozmów o tej polityce z człowiekiem, który jest w Polsce NIKIM.
Chcielibyśmy skromnie zwrócić Państwa uwagę, że nasza Ojczyzna jest krajem demokratycznym, w którym obowiązuje
przyjęta przez Naród Konstytucja. Według tego, najważniejszego aktu prawnego, ustrój Polski opiera się na trójpodziale władzy, którą sprawuje Sejm RP, jako władza ustawodawcza, Rząd i Prezydent, jako władza wykonawcza, oraz niezależne sądy. Mamy więc w kraju i RZąd ze stojącym na jego czele Premierem i Prezydenta, a także Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które powinno zajmować się dyplomacją i w naturalny sposób reprezentować Polaków na arenie międzynarodowej. Rozmawiając z obywatelem Jarosławem Kaczyńskim, który jest wprawdzie prezesem partii zwycięskiej w wyborach, ale jest tylko zwykłym, szeregowym posłem, wyrażacie brak szacunku dla innych władz reprezentujących nasz kraj. Poseł Jarosław Kaczyński, na którego głosowało w wyborach 197 tysięcy Polaków, nie jest w żadnym przypadku przedstawicielem całego Narodu.
Może się Państwu wydawać, że Jarosław Kaczyński jest w tej chwili najważniejszym politykiem w Polsce, który sam decyduje o kształcie polityki. Pragniemy jednak zauważyć, że tchórzostwo nie pozwala mu na przyjęcia odpowiedzialności za tę politykę, co powinno czynić go w WASZYCH oczach osobą niewiarygodną.
Obserwując linie polityczną Polski pod rządami Jarosława Kaczyńskiego, powinni brać Państwo pod uwagę motywy jego działania, jakimi są zemsta, nienawiść do znakomitej części swego Narodu i niepohamowana chęć trzymania w jednym ręku wielkiej i niepodzielnej władzy. Jest to człowiek nieobliczalny i niebezpieczny, który po cichu popiera łamanie obowiązującej Konstytucji, wprowadzanie w życie ustaw niezgodnych z polskim prawem i zasadami demokracji oraz budzące się w Polsce ruchy neofaszystowskie.
Dla znakomitej części Polaków, Jarosław Kaczyński jest tylko zakompleksionym tchórzem rządnym władzy, nie będącym w stanie zająć żadnej z ważnych funkcji w państwie, by w ten sposób uniknąć odpowiedzialności za postępowanie rządowych marionetek, którymi kieruje z drugiego rzędu.
Drodzy Władcy Świata, Pan Kaczyński nie może w żadnym przypadku być traktowany, jako przedstawiciel polskiego Narodu. Nie negocjujcie z nim, gdyż podjęte przez niego zobowiązania nie mają żadnej mocy prawnej, a Polska nie będzie w stanie wypełnić podpisanych przez niego umów.
My, Naród Rzeczpospolitej Polski, jeszcze raz prosimy. Nie poniżajcie naszego wybranego w wyborach Prezydenta, naszego Rządu na czele z Panią Premier i naszych dyplomatów. Rozmawiając z człowiekiem, który w Polsce jest NIKIM, popełniacie nietakt dyplomatyczny, nie tylko wobec legalnie wybranych władz Polski, ale również wobec całego Polskiego Narodu. 
           Polacy...


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Ewangelia. ( Tekst z dnia 20 maja 2020 roku)

Po prostu padłam! Min. Dworczyk rozpowszechnia w telewizji plakat piętnujący Min. Szumowskiego za koronaprzekręty i rodzinne złodziejs...